SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Archív - Aktuality a komentáre

Živnostníkov čakajú viaceré zmeny v sociálnom poistení

28.12.2021

Úpravy sa týkajú vymeriavacích základov platenia poistného, splatnosti odloženého poistného, nemocenských dávok, ale aj príspevkov do II. piliera.

Viac info »

Duálne vzdelávanie vo firmách pokračuje

10.12.2021

Prerušenie vyučovania sa s účinnosťou od 13.12.2021 týka iba prezenčnej formy na školách a školských zariadeniach. Žiaci, ktorí sú zaradení do do duálneho vzdelávania alebo vykonávajú prax u zamestnávateľa, môžu naďalej pracovať.

Viac info »

Konferencia na tému: Rodinné podnikanie na Slovensku

3.12.2021

Pozývame Vás na ďalšie podujatie k problematike rodinného podnikania a jeho rozvoja.

Na podujatí vystúpi minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR pán Milan Krajniak, poslanci NR SR, podpredseda Asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov Českej republiky a ďalší hostia.

Podujatie organizuje Slovenská asociácia malých podnikov, v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Konferencia sa uskutoční dňa 9.12.2021 - online. Registrujte sa prostredníctvom elektronického formulára.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Viac info »

Stanovisko komory k návrhu nového zdanenia živnostníkov

23.11.2021

Slovenská živnostenská komora víta záujem Ministerstva financií SR o reformu živnostenského podnikania a je pripravená aktívne prispieť k jej doladeniu a celkovom zlepšení postavenia živnostníkov na Slovensku.

Sme presvedčení, že živnostenské podnikanie na Slovensku si vyžaduje zmeny vo viacerých oblastiach, predovšetkým daní a odvodov, avšak s nutným komplexným pohľadom a na základe reálnych dát a štatistík, ktoré má štát k dispozícii. Preferujeme trvalé, užitočné a motivačné riešenia, pred rýchlymi a jednoduchými.

Viac info »

Účtovné doklady si živnostník odloží aj elektronicky

18.11.2021

Od budúceho roka môže podnikateľ archivovať účtovné doklady aj celkom elektronicky, ruší sa povinnosť zaručenej konverzie.

Viac info »

Stanovisko komory k úprave zdanenia gastrolístkov a príspevku na stravovanie

28.10.2021

Slovenská živnostenská komora je sklamaná z rozhodnutia poslancov parlamentu SR, ktorí schválili zmenu zdanenia stravného a stravných lístkov. Pôvodne dobrý úmysel zrovnoprávniť rôzne formy podpory stravovania zamestnancov sa premenil na opatrenie, ktoré negatívne zasiahne takmer každého z viac ako 300-tisíc živnostníkov.

Viac info »

BACK TO THE FUTURE - Konferencia pre budúcnosť

7.10.2021

Slovenská živnostenská komora prevzala záštitu nad konferenciou, ktorá prepája svet podnikania a vzdelávania. Uskutoční sa 21. - 22. 10. 2021 v Partizánskom, za účasti inšpiratívnych hostí.

Viac info »

7.10.2021

Slovenská živnostenská komora prevzala záštitu nad konferenciou, ktorá prepája svet podnikania a vzdelávania. Uskutoční sa 21. - 22. 10. 2021 v Partizánskom, za účasti inšpiratívnych hostí.

Viac info »

Ekonomický vývoj v jeseni výrazne ovplyvnila pandémia

5.10.2021

Návrat ekonomiky na predkrízovú úroveň sa oddiali o pár mesiacov, vyplýva z aktuálneho odhadu Národnej banky Slovenska.

Viac info »

Pripravte sa na úhradu odložených odvodov

27.9.2021

Živnostníci, ktorí minulý rok požiadali o odklad odvodov, musia uhradiť prvé platby do konca septembra.

Viac info »

Zhromaždenie delegátov SŽK zasadalo v Spišskej Novej Vsi

17.9.2021

Dňa 9. 9. 2021 sa uskutočnilo 28. Zhromaždenie delegátov SŽK, ktoré je najvyšším orgánom komory.

Viac info »

Obchodný register si vyžaduje vašu pozornosť

3.9.2021

Prichádza obdobie aktualizácie údajov o vašej firme v Obchodnom registri - týka sa organizačných zložiek, ale aj údajov fyzických a právnických osôb.

Viac info »

Buďte opatrní pri finančných prevodoch

27.8.2021

Komora, v spolupráci s Policajným zborom SR, pripomína a upozorňuje živnostníkov na opatrnosť pri bankových prevodoch a hrozbách kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú rozšírené v elektronickej komunikácii.

Viac info »

Otvárame ďalšie kolo vzdelávania v programe Sladovník – pivovarník

3.8.2021

Slovenská živnostenská komora vám ponúka vzdelávací program „Sladovník – pivovarník“, s ktorým sa môžete uplatniť pri výrobe piva, sladu, ale aj v reštauračných a pivárenských zariadeniach. Vzdelávací kurz otvára cestu aj k samostatnému podnikaniu v rozsahu živnostenského oprávnenia, pričom skúšky môžete absolvovať prostredníctvom našej komory.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť už teraz, rekvalifikačný kurz začína 17. 9. 2021

Viac info »

Zákon o e-faktúre dostáva konkrétne znenie

28.7.2021

Ministerstvo financií SR dnes predstavilo zástupcov zamestnávateľských organizácií, vrátane živnostenskej komory, návrh zákona o zasielaní údajov Finančnej správe. Čoskoro sa objaví aj v pripomienkovom konaní.

Viac info »

Finančná správa spúšťa kontrolu na evidenciu tržieb v e-kasách

3.7.2021

Pri kontrolách v minulom roku našli porušenia takmer v každom druhom prípade. Tentokrát sa zamerajú na prevádzky v krajských mestách, na firmy s podpriemernými tržbami a na podnikateľov, ktorí sa už v minulosti dopustili porušenia zákona.

Viac info »

Ekonomika porastie tento rok o 4,6 percenta

26.6.2021

Ministerstvo financií SR zlepšilo výhľad rastu slovenskej ekonomiky pre tento rok. Pomôže aj Plán obnovy a viac nákupov.

Viac info »

Komora spustila pravidelný dialóg s predsedom vlády SR

22.6.2021

Na podnet premiéra Eduarda Hegera sa dňa 21. 6. 2021 uskutočnilo prvé rokovanie zástupcov živnostníkov a malých podnikov, ktoré má ambíciu stať sa strategickým fórom na zlepšovanie postavenia živnostníkov na Slovensku.

Viac info »

Podporné príspevky pokračujú napojením na Covid automat

11.6.2021

Vláda SR schválila pokračovanie systému podporných príspevkov “Prvá pomoc” až do konca roka 2021, s nadviazaním na situáciu určenú Covid automatom.

Viac info »

Odložené odvody budú splatné prvýkrát v septembri

20.5.2021

Komora iniciatívne otvorila rokovania o posune termínov splatnosti, vláda SR určila termíny zaplatenia poistného pre živnostníkov a firmy, ktorí požiadali o odklad počas pandémie.

Viac info »

Vyhlásenie k zvýšeniu DPH

5.5.2021

Komora je presvedčená, že zvýšená DPH poškodí ekonomiku a znemožní konkurenčnú stabilitu. Riešenie vidíme vo vyššej a efektívnejšej pomoci pre najviac postihnuté segmenty ako gastro, služby či potravinárstvo, ktoré boli obmedzené na úkor obchodných reťazcov, ktoré profitujú so súčasnej situácie doteraz.

Viac info »

Ako sa zdaňujú príspevky na stravovanie

26.4.2021

Finančné riaditeľstvo vydalo spresnenie k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie, aby bol zabezpečený jednotný postup pri posúdení zdaniteľnosti príjmu a uplatnení výdavkov na stravovanie do daňových výdavkov.

Viac info »

Finančná správa zlepšuje elektronické služby

16.4.2021

Novinkou pre všetkých podnikateľov je elektronický a aktualizovaný prehľad platieb a predpisov daní – saldokonto.

Viac info »

Zamestnávateľské organizácie žiadajú dopracovať Plán obnovy a odolnosti

8.4.2021

Najväčšie zamestnávateľské organizácie kritizujú nezvládnutú prípravu Plánu obnovy a odolnosti, ktorý má Slovensko posunúť v najbližších rokoch zásadne vpred

Viac info »

Práca remeselníka nie je pre mládež atraktívna

7.4.2021

Dopyt po odborníkoch v remesle rastie, žiaci majú iné záujmy a školy málo odborných absolventov, konštatuje analýza spoločnosti Grafton.

Viac info »

V prvom roku pandémie klesol počet živnostníkov

19.3.2021

Rok 2020 priniesol nárast počtu podnikateľských subjektov, v prípade živnostníkov došlo k redukcii stavu, uvádza v prehľade Štatistický úrad SR.

Viac info »

Nové zmeny v Zákonníku práce

4.3.2021

S účinnosťou od 1. marca tohto roka vstúpilo do platnosti viacero zmien, ktoré sa týkajú živnostníkov, firiem i zamestnancov.

Viac info »

Stanovisko komory k otvoreniu prevádzok živnostníkov

17.2.2021

Komora vyzýva na urýchlené prijatie uznesení a opatrení, ktoré budú riešiť skutočné problémy bežného života a odstránia nezmyselné obmedzenia.

Viac info »

Prognóza: Hospodársky rast sa obnoví na jar a v lete

12.2.2021

Napriek neistote a rizikám s vývojom pandémie, ktoré aktuálne tlmia ekonomiku, predpokladá Európska komisia ekonomický rast v tomto roku na úrovni 3,7 %.

Viac info »

Podpora pre živnostníkov v čase pandémie sa zvyšuje

3.2.2021

Vláda SR schválila 2. 2. 2021 navýšenie jednotlivých príspevkov pre živnostníkov a firmy, ktorých činnosť je obmedzená z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v krajine.

Viac info »

Stanovisko k návrhu zasielania údajov z faktúr finančnej správe

19.1.2021

Ministerstvo financií SR navrhuje zákonom ustanoviť povinnosť všetkým podnikateľským subjektom vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa klient. Súčasne sa predpokladá zavedenie povinnosti zaslať pred vyhotovením konečnej verzie faktúry vybrané fakturačné údaje finančnej správe.

Viac info »

Stanovisko komory k aktuálnym „lockdown opatreniam“

18.12.2020

Vyzývame na rýchlu pomoc v podobe plošných opatrení, zníženie DPH na gastronomický priemysel na 10% a úplné odpustenie odvodov počas obdobia uzatvorenia ekonomiky.

Viac info »

Vyhlásenie komory k podpore gastro prevádzok

23.11.2020

Slovenská živnostenská komora apeluje na štát, že gastro prevádzky a ich dodávatelia sú v koncoch a zachrániť ich môže iba okamžité uvoľnenie opatrení.

Viac info »

Nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od 1. januára 2021

19.11.2020

Sociálna poisťovňa zverejnila nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie, ktoré budú platiť od 2021.

Viac info »

Ako sa mení odborné vzdelávanie u zamestnávateľov

3.11.2020

V súvislosti s aktuálnymi hygienickými opatreniami sa menia aj podmienky na odborné vzdelávanie žiakov, ktoré vykonávajú na stredných školách a u zamestnávateľov - aktualizácia ku dňu 31.10.2020.

Viac info »

Komora má značné obavy z plošného testovania

30.10.2020

V tlačovom vyhlásení SŽK upozorňuje na slabú informovanosť, chaotickú komunikáciu zo strany štátu, avšak povzbudzuje k živnostníkom k zodpovednosti a účasti na testovaní.

Viac info »

Nezabudnite na daňové priznanie

27.10.2020

Tento rok v netradičnom termíne, s možnosťou využiť zjednodušený formulár a odkladom zaplatenia dane.

Viac info »

Minimálna mzda sa od roku 2021 mení

22.10.2020

Úprava minimálnej mzdy, ktorú schválil parlament, mení výšku minimálnej mzdy od budúceho roka na 623 EUR, zo súčasných 580 EUR. Spolu so zmenou sadzby sa menia aj niektoré ďalšie výpočty príplatkov.

Viac info »

Informácia pre zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania

20.10.2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania zverejnil 13.10.2020 aktualizáciu pokynov pre zamestnávateľov a školy, ktoré sú zapojené do systému duálneho vzdelávania. Upravuje poskytovanie vyučovania v súlade s prijatými opatreniami COVID 19.

Kompletné znenie informácie »

Všetko, čo potrebujete vedieť - dovoz a vývoz mimo EÚ

19.10.2020

Európska komisia spustila prehľadný internetový portál na podporu vývozu a dovozu z krajín mimo Európskej únie. Poskytuje informácia o povoleniach, clách, daniach, požiadavkách na výrobky a ďalšie.

Viac info »

Vláda posilnila v druhej vlne korony podporu pre živnostníkov

16.10.2020

Krátko po zverejnení a prijatí obmedzení pre zastavenie šírenia koronavírusu a povinnému zatvoreniu prevádzok predstavila vláda SR podporné opatrenia pre podnikateľov.

Viac info »

Informačný deň pre malé a stredné podniky - podujatie

7.10.2020

Európska Komisia, v rámci kampane EU Open for Business, pozýva živnostníkov, malých a stredných podnikateľov na virtuálne podujatie, na ktorom sa dozvedia užitočné informácie o podporných programoch, možnostiach finančnej podpory a spolupráce.

Viac info »

Vláda zverejnila reformný dokument ʺModerné a úspešné Slovensko”

5.10.2020

Dnes zverejnilo Ministerstvo financií očakávaný reformný dokument, od ktorého sa očakáva, že pomôže uskutočniť žiadané a nevyhnutné zmeny na Slovensku, ktoré zvýšia životnú úroveň, skvalitnia vzdelávanie, zdravotníctvo, ale aj zlepšia životnú úroveň a vymáhateľnosť práva.

Viac info »

Prepad počtu živnostníkov sa počas leta zastavil

17.9.2020

Sociálna poisťovňa v lete zaznamenala zastavenie poklesu počtu živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí majú povinné sociálne poistenie a odvádzajú poistné.

Viac info »

Zasadal najvyšší orgán komory - Zhromaždenie delegátov

14.9.2020

Dňa 11. 9. 2020 sa v Ráztočne, v Trenčianskom kraji, uskutočnilo 27. Zhromaždenie delegátov SŽK, ktoré je najvyšším orgánom komory. V rámci svojho programu potvrdilo vo funkcii predsedu p. Oldřicha Holiša na ďalšie funkčné obdobie, zvolilo členov predstavenstva a dozornej rady. Zasadnutie poctili svojou prítomnosťou hostia z Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva vnútra SR.

Viac info »

Minimálnu mzdu pre rok 2021 navrhuje vláda vo výške 623 EUR

27.8.2020

Pôvodná výška 656 EUR sa zmenila po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady, na základe rokovaní so zamestnávateľmi. Zmení sa aj výpočet príplatkov za pohotovosť či nadčasy.

Viac info »

Oznamovanie kategórie práce 2 sa ruší

10.8.2020

V rámci znižovania byrokracie v podnikaní sa upravil zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý zrušil oznamovaciu povinnosť o zamestnancoch zaradených v druhej kategórii, v rámci posudzovania pracovných rizík.

Viac info »

Finančné granty pre rodinné podnikanie

5.8.2020

Grantová výzva ponúka podporu vo výške 25-tisíc EUR pre rodinné podniky, ktoré potrebujú pomôcť s riešením dopadov krízy, generačnú výmenu, nástupníctvo a celkový rozvoj.

Viac info »

V produktivite musíme pridať (správa za rok 2019)

14.7.2020

Národná rada pre produktivitu SR vydala správu o produktivite a konkurencieschopnosti za rok 2019. V správe sa uvádza, že Slovensko, ako krajina s lacnou a kvalifikovanou pracovnou silou, profitovalo z prílevu zahraničných investícií a stalo sa montážnou halou medzinárodných koncernov. Takýto model ekonomického rozvoja ale nie je udržateľný na neobmedzenú dobu.

Viac info »

Ekonomika Slovenska klesá, rast sa očákava na jar budúceho roka

7.7.2020

Podľa dnes zverejnenej hospodárskej prognózy Európskej komisie sa očakáva na Slovensku pokles ekonomiky o 9 % v tomto roku. Oživenie a rast sa predpokladá na jar 2021 na úrovni 7,4 % HDP.

Viac info »

Prognóza ministerstva: ekonomika klesá, nezamestnanosť stúpne

23.6.2020

Podľa najnovšej ekonomickej prognózy Ministerstva financií SR sa v druhom kvartáli 2020 očakáva prepad ekonomiky o 9,8 %. Zároveň predpokladá, že ubudne viac ako 90-tisíc pracovných miest.

Viac info »

Platba odvodov za jún si môžu živnostníci posunúť

17.6.2020

Vláda SR dnes schválila ďalší odklad platenia sociálneho poistenia v snahe pomôcť pri zostavení podnikateľov z dopadu korona krízy.

Predmetné nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré dnes prijali ministri, umožňuje zamestnávateľom a SZČO uplatniť si odklad platenia poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (iba poistné na strane zamestnávateľa) za mesiac jún 2020 a zaplatiť ich najneskôr v termíne do 31. decembra 2020.

Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu budú mať tiež právo na odklad povinnosti platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za týchto zamestnancov v rovnakom časovom období.

Podporujeme povolenie jarmokov a verejných podujatí nad 1000 osôb

15.6.2020

Živnostníci a rodinné firmy, ktoré sa živia na jarmokoch, dnes protestujú blokádou diaľnice. Požadujú ďalšie uvoľnenie opatrení. Viac info »

Štát pomôže s platbami za prenájom priestorov - AKTUALIZOVANÉ

Aktualizované: 11.6.2020

Parlament schválil návrh podporného mechanizmu pre podnikateľov, ktorí museli počas koronaopatrení zatvoriť svoje prevádzky v prenajatých priestoroch. Príspevok zo štátu si vyžaduje dohodu medzi nájomcom a prenajímateľom, môže dosiahnuť až polovicu platby za nájomné. Viac info »

Komentár predsedu: Krajina dobrého počasia

10.6.2020

Živnostníci sú chrbticou ekonomiky. Ak sa nebude dariť im, nebude sa z dlhodobého hľadiska dariť ani našej ekonomike a na konci ani samotnému štátu Viac info »

Upozornenie na podvodné konanie

9.6.2020

Komora upozorňuje všetkých živnostníkov a podnikateľov na ponuky od súkromných firiem, ktoré vyžadujú uhradenie poplatku za registráciu ich firmy či živnostenského oprávnenia. Viac info »

Vzdelávajte sa v odbore sladovník – pivovarník

Aktualizované: 1.6.2020

Slovenská živnostenská komora vám ponúka vzdelávací program „Sladovník – pivovarník“, s ktorým sa môžete uplatniť pri výrobe piva, sladu, ale aj v reštauračných a pivárenských zariadeniach. Vzdelávací kurz otvára cestu aj k samostatnému podnikaniu v rozsahu živnostenského oprávnenia, pričom skúšky môžete absolvovať prostredníctvom našej komory. Viac info »

Návrh pomoci pre uhradenie časti nájomného

21.5.2020

Opatrenie na zmiernenie dopadu vplyvu krízy spôsobenej koronavírusom na nájomcom obchodných a prevádzkových priestorov oznámili včera zástupcovia vládnej koalície. Návrh pomoci vyplýva zo zmiernenia dopadov na prevádzky, ktoré museli byť nutne zatvorené na základe rozhodnutia štátu. Návrh opatrenia predpokladá, že nájomca získa zo štátneho rozpočtu príspevok v rovnakej výške ako suma, na ktorej sa podieľa prenajímateľ. Ak odpustenie nájmu bude nižšie ako 50 % výšky prenájmu, zvyšnú čiastku bude môcť nájomca uhradiť v postupných splátkach v období 48 mesiacov. Zároveň platí, že v období postupného splácania (max. 4 rokov) nebude možné zvyšovať ceny prenájmu a ani dať nájomcovi výpoveď. Tento návrh bude v najbližších dňoch spracovaný do podoby novely príslušných zákonov a postúpený na schválenie vládou SR a poslancami v NR SR. Následne vstúpi do platnosti.

Príklad výpočtu: mesačný prenájom je 1000 EUR; prenajímateľ odpustí 300 EUR, ďalších 300 EUR si môže nájomca požiadať o príspevok od štátu, zvyšných 400 EUR môže postupne splatiť nasledujúcich 48 mesiacov.

Formuláre na získanie podpory pre živnostníkov a firmy

24.4.2020

V spolupráci s iniciatíviou Podnikanie.help vám ponúkame zjednodušené formuláre na získanie podpory zo strany štátu.

Inteligentné formuláre vám predvyplnia údaje o Vašej živnosti alebo firme a jednoducho si vyberiete z možností, ktoré sa týkajú Vášho podnikania.

Na konci zadáte možnosť "Generovať žiadosť" a "Generovať výkaz" a stránka vám vytvorí samostatné súbory, ktoré stačí vytlačiť, podpísať a odoslať na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a SR.

Viac na http://ziadost.podnikanie.help/

Komentár predsedu SŽK k aktuálnej situácii

24.4.2020

Pomoc pre živnostníkov je ako tango. Jeden krok opatrení vpred a dva kroky byrokracie vzad.

Pandémia na Slovensku zasiahla širokú verejnosť, bol to šok. Problémy sa začali od okamihu, keď prišli prvé opatrenia. Nikto nebol dopredu pripravený. Prijaté opatrenia, ktoré zo dňa na deň zatvorili prevádzky, a tým doslova vypli tržby, okamžite zasiahli živnostníkov, rodinné firmy, malé podniky v oblasti gastronómie, potravinárstva, poľnohospodárstva, umenia, kultúry, zasiahli freelancerov, vzdelávacie inštitúcie, rôzne služby, stavebníctvo, strojárstvo a iné odvetvia. Viac info »

Štát spustil zvýhodnené úvery pre podnikateľov

20.4.2020

Výhodné bezúročné pôžičky sú určené na preklenutie obdobia pandémie a úhradu prevádzkových nákladov.

Ministerstvo hospodárstva, v spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a Slovenským investičným holdingom spustili systém bezúročných pôžičiek, ktoré sú určené na preklenutie nepriaznivého obdobia v čase pandémie koronavírusu. Viac info »

Príspevok na pomoc živnostníkom v čase krízy - AKTUALIZOVANÉ

3.4.2020

V článku nájdete informáciu o schválených príspevkoch pre SZČO, ktoré boli prijaté v uplynulých dňoch v rámci Zákonníka práce a Zákona o službách zamestnanosti. Podrobné pokyny a formuláre ako požiadať o príspevky nájdete na webe Pomáhame ľuďom (https://www.pomahameludom.sk/)

Viac info »

Oznámenie o skúškach odbornej spôsobilosti

3.4.2020

Oznamujeme Vám, že z dôvodu mimoriadnych opatrení je poskytovanie skúšok na overenie odbornej spôsobilosti pozastavené. Prihlášky a poplatky, ktoré ste nám adresovali sú platné a budeme Vás kontaktovať hneď ako pripravíme nové termíny skúšok. V prípade ďalších otázok kontaktujte, prosím, príslušnú krajskú zložku komory, prípadne Úrad komory na uradkomory@szk.sk. Ďakujeme za pochopenie.

Konferencia na tému: Rodinné podnikanie

28.1.2020

Pozývame Vás na konferenciu k problematike rodinnného podnikania a jeho rozvoja v podmienkach SR. Na podujatí budú prezentované skúsenosti z iných európskych krajín. Konferenciu organizuje Slovenská asociácia malých podnikov, v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou a organizáciou SME Europe, ktorá reprezentuje záujmy a názory malých a stredných podnikov na európskej úrovni.

Podujatie sa uskutoční dňa 31. 1. 2020 v Bratislave, Drieňová 37, reštaurácia Planetka.

Podujatie je otvorené pre členov SŽK, ale aj širokú verejnosť. Registrovať sa môžete mailom na majka.kaducova1@gmail.com.

Viac info »

Čo čaká živnostníkov v roku 2020

14.1.2020

Prinášame vám prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v oblasti živnostenského podnikania, daní, odvodov a zamestnávania, ktoré sú aktuálne pre rok 2020.

Viac info »

Navždy nás opustil Ing. Vojtech Szemes, CSc.

28.11.2019

S hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujeme že nás opustil nestor slovenského pekárstva, Emeritný Cechmajster Cechu pekárov a cukrárov Ing. Vojtech Szemes, CSc.

Posledná rozlúčka bude dňa 30.11.2019 o 10:00 hod. v obradnej sieni Martinského cintorína na Trnavskej ceste v Bratislave.

Česť jeho pamiatke!

Navždy nás opustil Ing. Vojtech Szemes, CSc.

O Ing. Vojtechovi Szemesovi, CSc. píše Slovenská živnostenská komora »

Odborný seminár na tému:
Duálne vzdelávanie - najlepšia cesta pre našu budúcnosť

4.11.2019

Pozývame Vás na odborné podujatie na tému duálneho vzdelávania a možnostiach zapojenia živnostníkov do systému duálneho vzdelávania.
Seminár sa uskutoční dňa 8.11.2019 vo Veľkom Šariši, so začiatkom o 8.00 hod.
Registrovať sa môžete v termíne do 6.11.2019 mailom na kzkpresov@szk.sk.

Minimálna mzda bude rásť rýchlejšie, zákon schválil parlament

23.10.2019

Výška minimálnej mzdy na rok 2020 bola pred pár dňami schválená na úroveň 580 EUR. Jej zvyšovanie je každoročne predmetom kolektívneho vyjednávania medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov (pozn. SŽK je reprezentovaná v tomto vyjednávaní Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení - AZZZ). Zvyčajne k dohode nedošlo kvôli rôznym predstavám o navýšení, preto určilo jej výšku ministerstvo práce. V roku 2021 môže minimálna mzda dosiahnuť výšku 660 EUR.

Viac info »

Vyššia minimálna mzda mení aj príplatky za prácu

8.10.2019

S účinnosťou od 1. 1. 2020 bude zvýšená minimálna mzda na 580 EUR. V prepočte na hodinu ide o sadzbu 3,333 EUR.

Výška minimálnej mzdy sa mení v závislosti od stupňov náročnosti (1-6), ktoré sú odlíšené koeficientami. Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ, správnosť kontroluje Inšpektorát práce SR. Zároveň je potrebné dodať, že určenie stupňov náročnosti práce sa vzťahuje iba na zamestnancov pracujúcich v pracovnom pomere. Na SZČO sa nevzťahuje. Charakteristika jednotlivých stupňov je k dispozícii v Zákonníku práce. Rozsah minimálnej mzdy sa teda pohybuje od 580 EUR, resp. 3,333 EUR/hod (stupeň 1) až po 1160 EUR, resp. 6,666 EUR/hod (stupeň 6).

Viac info »

Konferencia na tému: Koncepcia živnostenského centra

1.10.2019

Pozývame Vás na konferenciu k tvorbe živnostenských centier, ktoré tvoria základ odborného rozvoja živnostníkov v remeslách a odborných službách. Centrá v minulosti fungovali na regionálnej i cechovej úrovni, postupom času zanikli. Slovenská živnostenská komora pripravuje sériu podujatí ako by takéto centrá mohli byť obnovené a znovu prispeli k rozvoju živnostenského podnikania na Slovensku.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 10.-11.10.2019 v Martine, v rekonštruovanej budove bývalého Štátneho ústavu pre zveľadovanie živností.

Podujatie je otvorené pre členov SŽK, ale aj širokú verejnosť. Registrovať sa môžete v termíne do 8.10.2019 mailom na uradkomory@szk.sk.

Daň z príjmu sa pre vybrané subjekty znižuje na 15 %

27.9.2019

Zmenou zákona o dani z príjmov sa od roku 2020 znižuje daň pre podnikateľské subjekty s obratom do 100.000 EUR. Zníženie z 21 na 15 % sa dotkne živnostníkov aj právnických osôb, ktoré nepresiahnu uvedený obrat. Zároveň vzniká v daňovom poriadku nová kategória "mikrodaňovník", do ktorej budú patriť podnikateľské subjekty s výnosmi do výšky 49 790 EUR. Tejto kategórii sa zároveň uľahčí odpisovanie investícií.

Rodina môže živnostníkovi pomáhať bez hrozby pokút

17.9.2019

Zapojenie členov rodiny do aktivít v rodinnej firme môže byť aktívnejšie ako doteraz. Do parlamentu sa dostal návrh na zmenu zákona o nelegálnom zamestnávaní, na základe ktorého budú mať výnimky pri práci v rodinnej firme dieťa, súrodenec a manžel/manželka firmy. Tieto osoby budú môcť pracovať bez povinnosti zmluvy a Inšpektorát práce bude na to prihliadať s osobitným zreteľom. Zároveň, pri týchto osobách musí byť splnená podmienka, aby mali dôchodkové poistenie, v dôchodkovom veku alebo v postavení žiaka či študenta do 26 rokov veku.

Zvýšenie minimálnej mzdy najviac ohrozuje živnostníkov

9.9.2019

Nárast minimálnej mzdy spôsobí, podľa analýzy, priemerný ročný nárast nákladov podnikateľa o viac ako 1900 EUR.

Návrh vlády SR zvýšiť minimálnu mzdu zo súčasných 520 EUR na 580 EUR zasahuje všetky podnikateľské subjekty. Podľa analýzy Centra lepšej regulácie, ktoré testovalo vplyvy na firemný sektor, sa zvýšenie dotkne 55 300 subjektov, z toho takmer 28-tisíc živnostníkov.

Ako ďalej uvádza analýza, "zvýšenie objemu doplatkov do navrhovanej sumy minimálnej mzdy možno u dotknutých podnikateľov vrátane SZČO kvalifikovane odhadnúť na 6 628,8 tis. EUR mesačne (bez odvodov); v ročnom vyjadrení náklady na doplatky budú cca 79 545,6 tis. EUR a odvody do poistných fondov z tejto sumy 27 994,1 tis. EUR ročne."

Celkové zvýšenie nákladov možno odhadnúť na cca 107 539,7 tis. EUR ročne. V tomto kvalifikovanom odhade, ako spresňuje analýza, nie je zahrnuté zvýšenie doplatkov do nových sadzieb minimálnych mzdových nárokov z dôvodu absencie relevantných údajov o zaraďovaní zamestnancov do stupňov náročnosti, ktoré by umožnili kvantifikovať aj tieto vplyvy.

Z dôvodu zvýšenia sumy mesačnej minimálnej mzdy o 60 EUR sa zvýši hodinová minimálna mzda z 2,989 € na 3,333 €. Súčasne dôjde k zvýšeniu minimálnych sadzieb mzdových zvýhodnení, ktoré sa počítajú z ustanovenej sumy minimálnej mzdy v zmysle ustanovení Zákonníka práce – ide o mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, a tiež dôjde k zvýšeniu minimálnej sumy mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce a náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska.

Odborný konzultačný workshop na tému: Certifikácia a akreditácia vzdelávania

16.8.2019

Pozývame Vás na odborné podujatie k systému nastavenia kvality v akreditácii a certifikácii vzdelávacích programov a skúšok odbornej spôsobilosti. Súčasne prebehne aj diskusia o možnostiach širšieho zapojenia živnostníkov do systému duálneho vzdelávania.

Workshop sa uskutoční dňa 21.8.2019 v Trnave, so začiatkom o 10.00 hod.

Podujatie je otvorené pre všetkých členov SŽK. Registrovať sa môžete v termíne do 20.8.2019 mailom na uradkomory@szk.sk.

Konferencia o aktívnom starnutí

9.8.2019
Konferencia o aktívnom starnutí

Pozývame Vás na odbornú konferenciu o rozvoji zručností pre ľudí vo veku 50+, ktorí majú záujem sa naďalej rozvíjať a vzdelávať. Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci medzinárodného projektu SILVER a uskutoční sa 27. augusta 2019 v Bratislave. Pozvánku a registráciu nájdete na tejto stránke ».

Finančná stabilita živnostníkov sa zlepšuje

1.8.2019

Zatiaľ čo v roku 2010 nesplácali živnostníci viac ako 360 dní takmer 10 percent všetkých úverov, ktoré si vzali, v minulom roku toto číslo kleslo iba na 2,5 percenta.

Dlh domácností na Slovensku za poslednú dekádu výrazne vzrástol a v súčasnosti sú zadlžené viac ako živnostníci a firmy. Tempo zadlžovania sa slovenských domácností je v porovnaní s Európskou úniou (EÚ) nadpriemerné. To môže zhoršiť ich platobnú disciplínu v menej priaznivej fáze ekonomického cyklu, hoci domácnosti dlhodobo znižujú podiel svojich nesplácaných úverov. Vyplýva to z najnovšej analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií (MF) SR.

Viac info »

TATRA*EXPO 2019

11.4.2019
TATRA*EXPO 2019

Spoločnosť SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r.o. zo Spišskej Novej Vsi, poskytuje touto cestou všetkým členom SŽK túto voľnú vstupenku na podtatranské výstavné trhy TATRA EXPO v Poprade, ktoré sa konajú v dňoch 26. 4. – 28. 4. 2019. Stačí si túto priloženú vstupenku vytlačiť a použiť ju pri vstupe do športovej haly v Poprade.

Vytlačiť vstupenku »

Regionálna súťaž zručnosti v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike

Aktualizované: 20.3.2019

Z PIATICH ÚČASTNÍKOV REGIONÁLNEJ SÚŤAŽE 5 PÓDIOVÝCH UMIESTNENÍ - ŠTUDENTKY A ŠTUDENTI Z SOŠ GEMERSKÁ 1 KOŠICE V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI REPREZENTOVALI KRAJ NA REGIONÁLNEJ SÚŤAŽI ZRUČNOSTI V ÚČESOVEJ TVORBE A DEKORATÍVNEJ KOZMETIKE

Dňa 15.3.2019 štyri študentky a jeden študent Strednej odbornej školy na Gemerskej reprezentovali na 24. ročníku Regionálnej súťaže v kaderníckej a kozmetickej tvorbe v Spišskej Novej Vsi. Viac info »

Zhromaždenie delegátov SŽK KZ Košice

15.2.2019

Dňa 08.02.2019 sa v Trebišove uskutočnilo Zhromaždenie delegátov SŽK KZ Košice, ktorého sa mimo delegátov zúčastnila aj Magdaléna Haburová – čestná členka SŽK.

Delegáti zhodnotili činnosť a Krajskej zložky za rok 2018, hospodárenie Krajskej zložky a schválili rozpočet na rok 2019. Viac info »

4. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy

10.11.2018

V dňoch 9. – 10. októbra 2018 sa v Žiline, v Hoteli Holiday Inn uskutočnilo 4. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy. Program rokovania počas týchto dvoch dní bol bohatý. Po otvorení zasadnutia p. Žilákovou a následných príhovoroch, vrátane viceprimátora Žiliny pána Patrika Gromu, ktorý zhodnotil súčasný stav plnenia projektov z EŠIF fondov v týkajúcich sa mesta Žilina, nasledovalo schvaľovanie programu zasadnutia a zároveň nominácia a schvaľovanie overovateľa zápisnice. Celý článok »

Podmienky účasti na inovačnom ocenení „Inovácia Žilinského kraja“ – malé a stredné podniky

26.10.2018
Podmienky účasti na inovačnom ocenení „Inovácia Žilinského kraja“ – malé a stredné podniky

Cieľom realizácie inovačného ocenenia je predovšetkým zviditeľniť a verejne oceniť inovatívnych lídrov z radu mikropodnikov, malých a stredných podnikov a zároveň ich takto stimulovať k ďalším inovatívnym produktom, riešeniam a projektom. Z tohto dôvodu sa môžu prihlásiť len mikropodniky, malé a stredné podniky zo Žilinského kraja, t. j. všetky subjekty, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov, ktorých obrat nie je väčší ako 50 mil. EUR a musia spĺňať kritériá nezávislého MSP: 25% a viac kapitálu alebo hlasovacích práv nesmie byť vo vlastníctve jednej alebo viacerých spoločností, ktoré nespĺňajú kritéria MSP. Viac info »

Ďakovný list

3.10.2018

Vážený pán Boháčik, dovoľte, aby som Vám v mene Hotelovej akadémie vyjadril svoje poďakovanie za finančnú pomoc, ktorú ste poskytli našej žiačke Jessice Oravcovej. Vďaka finančnej podpore môže žiačka zo sociálne znevýhodneného prostredia absolvovať 5 týždňovú pracovnú stáž v nemeckom meste Leipzig. Prostredníctvom skúsenosti v zahraničí si rozžšíri vedomosti a praktické zručnosti, ktoré budú dôležité pre jej budúcu kariéru cukrárky. Celý dokument »

Stanovisko k návrhu minimálnej mzdy

13.9.2018

Slovenská živnostenská komora chápe úpravu minimálnej mzdy v národnom hospodárstve Slovenskej republiky. Súhlasíme s pravidelným nárastom, ktorý ale nutne potrebuje transparentný mechanizmus výpočtu, ktorý sa opiera o potreby na trhu práce a rastu produktivity práce v jednotlivých produkčných odvetviach národného hospodárstva. Viac informácií »

Zmeny v duálnom vzdelávaní

28.6.2018

Národná rada SR schválila zmeny v duálnom vzdelávaní. Novela zákona o odbornom vzdelávaní reflektovala podnety z praxe, aby ho spravila atraktívnejší pre zamestnávateľov a školy. Tých má motivovať jednoduchší vstup a viac peňazí v systéme duálneho vzdelávania. Podrobnejšie sa dočítate v článku »

ČESKO-SLOVENSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

20.6.2018
ČESKO-SLOVENSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

Dňa 4. júna 2018 sa v Hoteli Holiday Inn v Žiline konalo ČESKO-SLOVENSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM, ktoré organizovala agentúra SARIO v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Viac info »

Obchodovanie s ohrozenými druhmi chránenými dohovorom CITES

11.6.2018

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) bol podpísaný v roku 1973 vo Washingtone. V Slovenskej republike nadobudol účinnosť dňa 28. mája 1992 (v čase bývalej ČSFR). Slovenská republika prevzala záväzky Dohovoru neprerušene od 1. januára 1993. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s exemplármi živočíchov a rastlín neohrozoval ich prežitie vo voľnej prírode. Dohovor reguluje najmä obchod s exemplármi pochádzajúcimi z voľnej prírody, ale kontroluje aj obchod s umelo vypestovanými rastlinami alebo živočíchmi odchovanými v zajatí. Kontrola medzinárodného obchodu sa uskutočňuje prostredníctvom povolení, ktoré musia sprevádzať každú zásielku exemplárov CITES. Tieto povolenia vydáva výkonný orgán CITES, ktorým je v Slovenskej republike Ministerstvo životného prostredia SR a kontrolujú ich colné orgány. Viac info »

DUÁLNE VZDELÁVANIE

1.6.2018

ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA Vás pozývajú na odborný seminár DUÁLNE VZDELÁVANIE dňa 28.6.2018 (štvrtok) od 10.00 do 13.00 hod., registrácia od 9.30 hod. v ŠIOV, DUAL POINT Žilina, Kragujevská 1, 010 01 ŽILINA. Viac info »

EP4A Worskhop: Partnerstvá pre budúcnosť – Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania

11.5.2018

V národnom výstavisku Agrokomplex Nitra, sa v dňoch 26.-27.apríla 2018 konala celoštátna prezentačná výstava „Mladý tvorca 2018“, ktorej cieľom je nielen podporiť stredoškolské vzdelávanie ale najmä systém duálneho vzdelávania a vytvorenie priestoru pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, malými strednými podnikmi ale aj zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Viac info »

Aktuálna ponuka učebných miest v duálnom vzdelávaní otvára žiakom množstvo príležitostí

7.2.2018

Voľba budúceho povolania vo väčšine prípadov nie je jednoduchá a vyžaduje si čas na zváženie viacerých možností. Štátny inštitút odborného vzdelávania spracoval pre budúcich stredoškolákov a ich rodičov aktuálnu ponuku učebných miest v duálnom systéme vzdelávania, ktorý spája vzdelávanie žiakov v škole s praxou priamo u zamestnávateľa. Viac info »

Manuál pre rodičov

6.12.2017

Milí rodičia, ak má Vaše školopovinné dieťa talent pre niektorý z druhov umenia a na budúci rok má záujem študovať na strednej škole, Slovenská živnostenská komora pre Vás pripravila užitočný manuál s prezentáciou stredných umeleckých škôl spadajúcich do jej pôsobnosti. Viac info »

Formovanie efektívnej komunikácie PRAX – VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach

20.11.2017

Pozývame vás na podujatie pod názvom "NOVÝ KONCEPT Formovanie efektívnej komunikácie PRAX – VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach", ktoré sa bude konať dňa 23.novembra 2017 10.00–13.00, Galéria dizajnu Satelit, SCD Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava

Umelecký remeselník tvorí vlastnoručné unikáty

12.10.2017

Život v 21. storočí otvoril pre nás všetkých tzv. bránu do nekonečných možností. Dnes sa už môžeme dostať azda kamkoľvek. Môžeme sa spojiť s kýmkoľvek a objavovať neustále neobjaviteľné a človekom neprebádané miesta. Cieľavedomých, emancipovaných a skoro ničím nezastaviteľných je nás veľa. Viac info »

Zhromaždenie členov Krajskej zložky komory Banská Bystrica

29.9.2017
Zhromaždenie členov Krajskej zložky komory Banská Bystrica

V súlade s § 8 ods. 3 písm. d) zákona č. 126/1998 Z. z. o SŽK, Článkom 12.1.1 platného Štatútu SŽK a schváleným uznesením Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory č. 57-17 sa dňa 20. septembra 2017 v Banskej Bystrici na Hornej 13 konalo Zhromaždenie členov Krajskej zložky komory Banská Bystrica, ktoré bolo uznášaniaschopné. Jedným z bodov programu bola aj voľba do orgánov Slovenskej živnostenskej komory, na základe ktorej bol za predsedu Krajskej zložky komory jednomyseľne zvolený JUDr. Tomáš Suchý, za členov Predstavenstva KZK okrem neho aj Mgr. Lukáš Piliar, Mgr. Róbert Mizerák, Iveta Launová a Zuzana Murtinová, za členov.. Viac info »

Špeciálna linka pre živnostníkov a právnické osoby

18.8.2017

Viac užitočnejších informácií z oblasti daní pre malých a stredných podnikateľov. Taký je cieľ novej špecializovanej linky call centra, ktorá vznikla práve pre potreby živnostníkov. Finančná správa ju spustila 1. augusta. Viac info »

Podnikajme v zahraničí

8.8.2017

Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vypracováva týždenne prehľad hospodárskych aktualít zo zahraničia, ktorý zverejňuje aj na portáli „Podnikajme v zahraničí“. V prípade, že chcete nahlásiť adresu na zasielanie, pošlite e-mail na adresu bizinfo@mzv.sk.

Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory

8.8.2017
Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory

Dňa 19. mája 2017 sa v Hoteli ASTRA v Bratislave konalo už 23. Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory, ktorí si ako každý rok v tomto období okrem iného vypočuli správu o činnosti SŽK v roku 2016 prednesenú jej predsedníčkou Mgr. Danielou Jaslovskou, na konci ktorej oboznámila delegátov aj s niekoľkými návrhmi úprav Štatútu SŽK odporučených ZD SŽK na schválenie Predstavenstvom SŽK.

Viac info »

Zasadnutie Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory

8.8.2017

V podvečer pred konaním Zhromaždenia delegátov SŽK, teda 18. mája 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Predstavenstva SŽK, ktorého sa zúčastnili všetci jeho členovia a ktoré otvorila a viedla predsedníčka SŽK Mgr. Daniela Jaslovská. Na zasadnutí sa predovšetkým preberala príprava a organizačné zabezpečenie nasledujúceho Zhromaždenia delegátov SŽK, boli navrhnuté a prerokované úpravy Štatútu SŽK, ktoré budú prednesené delegátom ZD SŽK. Taktiež boli potvrdené a schválené nové nominácie do pracovných skupín a výborov Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu, niektorých ministerstiev či iných štátnych inštitúcií.

Zasadnutie Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory

Predsedníčka SŽK informovala členov P-SŽK, že Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vyhovel prihláške Slovenskej živnostenskej komory a zapísal dňa 29. 3. 2017 do registra logo SŽK ako ochrannú známku.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !

8.8.2017

Slovenská živnostenská komora (ďalej len „SŽK“) ako subjekt zriadený zákonom č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore podniká v zmysle živnostenského oprávnenia vydaného Okresným úradom Žilina, odborom živnostenského podnikania. V rámci svojej podnikateľskej činnosti SŽK požiadala o zápis individuálnej ochrannej známky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorý vyhovel prihláške SŽK o zápis ochrannej známky a dňa 29. 3. 2017 zapísal kombinovanú ochrannú známku pod číslom 244675 v znení „SŽK“ v nižšie uvedenom grafickom zobrazení:

Logo SŽK

V prípade Vášho záujmu o používanie loga SŽK pri bežnom styku s verejnosťou a Vašimi partnermi je potrebné, aby ste o schválenie užívania loga SŽK písomne požiadali Predstavenstvo SŽK zaslaním na adresu Úradu komory uvedenú v kontaktoch.

Dôrazne preto upozorňujeme, že používanie uvedeného loga v akejkoľvek forme (elektronická, tlačová, a pod.) bez schválenia Predstavenstvom SŽK je neprípustné.

V prípade neoprávneného používania loga SŽK bude Predstavenstvo SŽK nútené využiť všetky dostupné právne kroky k odstráneniu stavu protiprávneho používania loga SŽK.

Úrazové dávky v prípade pracovného úrazu žiaka strednej školy

21.7.2017

Do elektronickej poradne Sociálnej poisťovne bola dňa 22. júna 2017 doručená žiadosť vo veci uplatnenia nároku na úrazové dávky v prípade pracovného úrazu žiaka strednej školy. Prečítajte si stanovisko sociálnej poisťovne k predmetnej veci.

Duálne vzdelávanie sa opäť posúva o krok vpred

Bratislava – 10. mája 2017 - Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi štartuje zajtrajším dňom školenia pre inštruktorov. Školenie pre prvých desať z nich sa uskutoční 11. a 12. mája 2017 v Senci. Následne bude do konca júna vyškolených ďalších 40 inštruktorov. Jednotlivé termíny sú stanovené na týždennej báze tak, aby k začiatku nového školského roka (2017/2018) boli inštruktori pripravení venovať sa žiakom na pracoviskách zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania. Viac info »

Novela Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

13.4.2017

radi by sme Vás informovali, že 1.2.2017 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. Podľa nej každý podnikateľ, ktorý chce byť dodávateľom alebo obchodným partnerom štátu sa musí zaregistrovať v osobitnom registri partnerov verejného sektora cez oprávnenú osobu, ktorou je aj advokát.

Tento zápis však môžu dotknuté subjekty uskutočniť výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou môže byť tiež advokát. Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. je plne pripravená poskytnúť Vám komplexné služby oprávnenej osoby, súvisiace so zápisom do registra partnerov verejného sektora. K dnešnému dňu evidujeme už viac ako 60 úspešných zápisov do registra partnerov verejného sektora vykonaných našou kanceláriou. Viac info »

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE INTERBEAUTY TROPHY 2017

13.2.2017

Dňa 10. februára 2017 sa konala celoštátna súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike – INTERBEAUTY TROPHY 2017 - počas 32. medzinárodného veĺtrhu kozmetiky Interbeauty v areáli Incheba Expo Bratislava.

Viac info »

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka