SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Odborné sekcie SŽK

Sekcie sú organizačnými zložkami komory a poradným orgánom Predstavenstva SŽK v oblasti svojej pôsobnosti.

Predkladajú informácie, návrhy na uznesenia a stanoviská súvisiace s pôsobnosťou sekcie.

Sekcia pre vzdelávanie

 • sekcia sa zaoberá sa problematikou odborného, duálneho a celoživotného vzdelávania, zvyšovaním kvalifikácií a odborného rastu živnostníkov
 • pripravuje stanoviská k návrhom na úpravu legislatívy, ktoré sa tykajú vzdelávacích činností
 • kontaktná osoba: Ondrej Grenčík - sekcia.vzdelavanie@szk.sk

Sekcia služieb starostlivosti o ľudské telo

 • sekcia združuje odborníkov pre výmenu informácií, skúseností a najlepších prístupov s cieľom zvyšovania kvality poskytovaných služieb v oblastiach kozmetiky, kaderníctva, manikúry, pedikúry a súvisiacich činností
 • pripravuje stanoviská k návrhom na úpravu zákonov, nariadení a vyhlášok, ktoré sa tykajú prevádzkovania a vykonávania služieb starostlivosti o ľudské telo
 • vypracúva návrhy a riešenia pre zabezpečenie kvalifikačného rastu a odborného vzdelávania osôb vykonávajúcich služby starostlivosti o ľudské telo
 • kontaktná osoba: Zuzana Kirková - sekcia.beauty@szk.sk

Sekcia pre potravinárstvo

 • sekcia združuje odborníkov v oblasti potravinárstva a gastro služieb v prospech rozvoja a zvýšenia kvality a bezpečnosti potravín a pokrmov
 • vypracúva návrhy a riešenia pre zabezpečenie kvalifikačného rastu a odborného vzdelávania osôb vykonávajúcich výrobu, manipuláciu, skladovania a uvádzanie do obehu potravín a pokrmov
 • pripravuje stanoviská k návrhom na úpravu zákonov, nariadení a vyhlášok, ktoré sa tykajú výroby, manipulácie a uvádzania do obehu potravín a pokrmov
 • kontaktná osoba: Marek Dandár - sekcia.potravinarstvo@szk.sk
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka