SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

Slovenská živnostenská komora je oprávnenou inštitúciou pre vykonávanie skúšok na overenie odbornej spôsobilosti. Na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie a kontakty.

ŽIADOSŤ O VYKONANIE SKÚŠKY NA OVERENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI / TLAČIVO

Dôležité informácie pre záujemcov o vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti:

Vyplnenú žiadosť o vykonanie skúšky, spolu s prílohami uvedenými v žiadosti, je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť na krajskú zložku komory, v ktorej chcete vykonať skúšku. Kontakty na pracovníkov krajských zložiek nájdete v tabuľke nižšie.
Všetky náležitosti žiadosti a doklady sú povinné, bez nich ich predloženia nemôže uchádzač pristúpiť k skúške.

Po doručení žiadosti vás bude krajská zložka kontaktovať, zašle vám pokyny ku skúške a faktúru na úhradu správneho poplatku.
Pri úhrade faktúry doplňte, prosím, číslo faktúry ako variabilný symbol platby.

Na skúšku si uchádzač prinesie občiansky preukaz.

Poplatok za skúšku na overenie odbornej spôsobilosti je 270,00€. V prípade skúšky v kvalifikáciách manikér a pedikér v jeden deň je poplatok 400,00€.

Ak uchádzač pri skúške „nevyhovel“ , môže požiadať o vykonanie opravnej skúšky na overenie odbornej spôsobilosti za poplatok vo výške 150,00 €.

Prihlásenie sa na skúšku

Uchádzač zašle vyplnenú žiadosť o vykonanie skúšky na adresu príslušnej Krajskej zložke komory.

Rozdelenie skúšobných komisií podľa jednotlivých krajských zložiek

Názov kvalifikácieKrajská zložka komory
Cukrár Bratislava, Košice, Prešov, Trnava, Žilina
Inštalatér Košice, Trnava, Žilina
Izolatér Košice, Trnava, Žilina
Kaderník Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trnava, Žilina
Klampiar Košice, Trnava, Žilina
Kozmetik Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
Kuchár Bratislava, Košice, Prešov, Trnava, Žilina
Manikér Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
Murár Košice, Prešov, Trnava, Žilina
Pánsky kaderník – holič Bratislava, Nitra, Prešov, Trnava, Žilina
Pedikér Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
Pekár Bratislava, Košice, Prešov
Sladovník – pivovarník Bratislava
Stolár Košice, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
Strechár Košice, Prešov, Trnava, Žilina
Tesár Košice, Prešov, Trnava, Žilina


Kontaktná osobaTelefónE-mail
Krajská zložka komory Bratislava, Sliačska 1/E, 831 02 Bratislava
Eva Matulová+421 905 246 439‬kzkbratislava@szk.sk
Krajská zložka komory Košice, Kukučínova 23, 040 01 Košice
Ervín Boháčik0918 526 837kzkkosice@szk.sk
Krajská zložka komory Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Jozef Hrenák0905 860 444kzknitra@szk.sk
Krajská zložka komory Prešov, Duchonovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
Ing. Vladimír Fedor0908 991 481kzkpresov@szk.sk
Krajská zložka komory Trenčín, Legionárska 5, 911 01 Trenčín
Alena Papierniková0907/687 739kzktrencin@szk.sk
Krajská zložka komory Trnava, Trojičné nám. č. 9 - OD Jednota 1.posch., 917 01 Trnava
Helena Schmidtová033/551 27 20kzktrnava@szk.sk
Krajská zložka komory Žilina, Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Ing. Lenka Martiniaková0918 696 580kzkzilina@szk.sk
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka