SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Práca remeselníka nie je pre mládež atraktívna

Dopyt po odborníkoch v remesle rastie, žiaci majú iné záujmy a školy málo odborných absolventov, konštatuje analýza spoločnosti Grafton.

V januári 2021 úrady práce evidovali 63 411 voľných pracovných miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 17 890 miest (podiel 28,21 %) a najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 143 (podiel 4,96 %). Až 27 415 voľných pracovných miest bolo vhodných pre absolventov. Najčastejšie ponúkali zamestnávatelia voľné pracovné miesta v profesii Operátori a montéri strojov a zariadení (28 136 miest). Druhý najvyšší počet voľných pracovných miest evidovali úrady práce v profesii Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (13 034 miest). Tretiu najžiadanejšiu profesiu zo strany zamestnávateľov tvorili Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (6 612 miest).

Remeselníci vymierajú

Dnes akútne chýbajú nielen elektrikári, nastavovači, klampiari, údržbári, opravári, tesári či šičky, ale tiež takmer všetky stavebné profesie, ako murári a stavbári. Remeselníci s výučným listom a praxou vymierajú alebo odchádzajú za lepším zárobkom. Stávajú sa na trhu práce úzkoprofilovým tovarom. Robotníci sa sťažujú na nízke platy, podnikatelia na nezáujem mladých ľudí.

Remeslo má stále zlaté dno

Za posledné roky rástol medzi mladými dopyt najmä po štúdiu humanitných vied, v niektorých odboroch bol nárast za uplynulých 10 rokov o viac ako 200 percent. Naopak odbory ako elektrotechnika, strojárstvo či učiteľstvo zaznamenali najväčší pokles (v priemere o 30 %). Zo škôl tak vychádzajú absolventi, ktorí si so svojím diplomom nevedia nájsť uplatnenie. Mzda zvárača sa pritom v roku 2020 pohybovala na úrovni viac ako 1300 eur mesačne.

Ako ďalej?

Odborníci odporúčajú zvýšiť atraktivitu odborných stredných škôl, zaistiť kontinuálny prechod do pracovného procesu po ukončení vzdelávania, investovať do modernizácie dielní a výučbových miestností pre žiakov a spustiť tiež často spomínané motivačné štipendiá.

Do duálneho vzdelávania je stále zapojených málo študentov. Siahli po ňom predovšetkým veľké podniky automobilového priemyslu, či firmy z oblasti chémie a elektroniky. Na zlepšenie je pritom v tejto oblasti obrovský priestor. Nutná je zmena celého školstva – mnohé profesie a remeslá sa už takmer nevyučujú, prípadne ich výučba prebieha v spojení s inými odbormi.

Zdroj: TS Grafton (https://www.grafton.sk/sk/o-nas/medialna-zona/tlacove-spravy/praca-majstra-remeselnika-nie-je-pre-slovensku-mladez-atraktivna)

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka