SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Členovia Predstavenstva SŽK

Ing. Ladislav Lúchava - Krajská zložka Košice

Jozef Hrenák - Krajská zložka Nitra

Ing. Pavol Višňovský, PhD. – Krajská zložka Žilina

Radoslav Cabúk – Krajská zložka Prešov

Filip Benetin – Krajská zložka Prešov

Ing. Vojtech Gottschall – Krajská zložka Bratislava

Marek Dandár – Krajská zložka Bratislava

Jaroslav Križan – Krajská zložka Trenčín

Alena Papierniková - Krajská zložka Trenčín

Mgr. Šimon Ihnát – Krajská zložka Trnava

Marek Nikel – Krajská zložka Banská Bystrica

Roman Novota - Krajská zložka Žilina

Zuzana Šmatlíková - Krajská zložka Banská Bystrica

Radoslav Regiec – Krajská zložka Nitra

Gerd Sabo – Krajská zložka Košice

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka