SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Stanovisko komory k aktuálnym „lockdown opatreniam“

Vyzývame na rýchlu pomoc v podobe plošných opatrení, zníženie DPH na gastronomický priemysel na 10% a úplné odpustenie odvodov počas obdobia uzatvorenia ekonomiky.

Po prijatí nových opatrení živnostníci dospeli k záveru, že epidemiológovia a virológovia ,,riadia“ EKONOMIKU a politici riadia epidemológov. Dôvodom sú najmä niektoré z nezmyselných opatrení a chaotických výnimiek, ako napríklad povolenie opravy bicyklov, no zároveň celkové uzatvorenie malých a stredných podnikov najmä s drobným tovarom.

Vláda už dlhodobo z dôvodu šírenia vírusu COVID-19 obmedzuje gastronomický segment ako aj malé či stredné podniky s drobným predajom, na ktoré je naviazaná aj ekonomika iných. Od soboty 19.12. 2020 sa opäť sprísňujú opatrenia a všetko sa uzatvára.

Práve dlhodobé obmedzovanie v gastronomickom priemysle a následne takmer úplne uzavretie ekonomiky má najväčší dopad na živnostníkov a malých podnikatelov.

Vidíme, že pomoc od štátu je dlhodobo nedostatočná. Slovenská živnostenská komora preto vyzýva na opatrenia, ktoré budú mať zmierňujúci dopad na zlé ekonomické výsledky živnostníkov a malých podnikateľov, nakoľko veľké nákupné reťazce za celé obdobie COVID-19 neboli žiadnym spôsobom znevýhodnené a práve naopak, z krízy živnostníkov a malých podnikateľov ťažili.

Vyzývame preto na rýchlu pomoc v podobe plošných opatrení, a to helikoptérové peniaze, zníženie DPH na gastronomický priemysel na 10%, úplne odpustenie, nie odloženie odvodov počas obdobia lockdownu.

Hovorí sa, že živnostníci a malí podnikatelia sú chrbticou ekonomiky. Veríme, že vláda nezostane bez chrbtice, a pomôže najzraniteľnejšiemusektoru v našom hospodárstve, živnostníkom a malým podnikateľom.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka