SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Krajská zložka komory Banská Bystrica

Sídlo:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
E-mail: kzkbbystrica@szk.sk

Predseda KZK:

  • JUDr. Tomáš Suchý, PhD.

Členovia Predstavenstva KZK:

  • Marek Nikel
  • Zuzana Šmatlíková
  • Tomáš Suchý
  • Róbert Mizerák
  • Emília Jányová Lopušníková

Členovia Dozornej rady KZK:

  • Zuzana Murtinová
  • Alena Smutná
  • Michaela Knišková
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka