SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Krajská zložka komory Trenčín

Kontaktná adresa:

KZK Trenčín
Legionárska 5, 911 01 Trenčín
Tel.: 0903 442 360
e-mail: kzktrencin@szk.sk

Predseda KZK:

 • Alena Papierniková

Členovia Predstavenstva KZK:

 • Alena Papierniková
 • Jaroslav Križan
 • Onrej Grenčík
 • Lucia Hašková
 • Marianna Kováčová
 • Miriam Kadáková
 • Juraj Ondráš

Členovia Dozornej rady KZK:

 • Ján Ihriský
 • Jana Berková
 • Mária Dubovská
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka