SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Podporná výzva na energie pokračuje

Kompenzácie zvýšených cien elektrickej energie a plynu za prvý štvrťrok tohto roku je možné získať po jednoduchom a rýchlom vyplnení elektronického formulára.

Živnostníci a firmy získať podporu na úhradu zvýšených cien za plyn a elektrickú energiu do výšky 80 % oprávnených nákladov, pričom výška dotácie bude vypočítaná automatizovane, po zadaní požadovaných údajov do elektronickej žiadosti o dotáciu.

Žiadosť o dotáciu je možné podať len za oprávnené obdobie - od 1. januára 2023 do 31. marca 2023.
Lehota na predkladanie žiadostí je do 30. 6. 2023.
Žiadosť o dotáciu sa podáva elektronicky cez https://energodotacie.mhsr.sk

Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrené v MWh, ktoré žiadateľ, ako koncový odberateľ, odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrenú v EUR/MWh.

Výhodou, oproti prvému kolu kompenzácií, je automatické načítanie údajov o vašej spotrebe, ktoré do elektronického systému nahrali dodávatelia elektrickej energie a plynu, ktorí pôsobia na slovenskom trhu.

Všetky potrebné informácie a vysvetlenia nájdete na https://energodotacie.mhsr.sk/index.html

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka