SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Aktívne pracujeme na lepších cenách energií pre živnostníkov

Rastúce ceny energií sa citeľne dotýkajú aj živnostníkov a malých firiem. Komora vyvíja aktívne kroky, aby vysoké ceny nezničili ich podnikanie.

Živnostníci a sektor malého a stredného podnikania sú stabilný pilier podnikateľského prostredia na Slovensku. Tvoria 98 % všetkých podnikateľských subjektov a zamestnávajú 3/4 všetkých zamestnancov.

Rastúce ceny elektrickej energie a plynu priamo vplývajú na činnosť týchto subjektov a očakávame, že sa môže stať jedným z hlavných príčin skončenia podnikateľskej činnosti v budúcom období.

Slovenská živnostenská komora, spolu so Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov spojili svoje sily a prostredníctvom spoločného memoranda predložili 6 konkrétnych návrhov pre zlepšenie situácie v oblasti rastu cien energií:

  1. Vrátiť živnostníkov a subjekty MSP do oblasti štátom regulovanej ceny energií
  2. Umožniť zdieľať (odoberať) prebytočne vyrobenú energiu z obnoviteľných zdrojov inými podnikateľskými subjektmi
  3. Rozšíriť rozpätie regulovanej ceny podľa spotreby v kategóriách zraniteľný odberateľ
  4. Zaradiť rodinné podniky do skupiny regulovaných subjektov
  5. Upraviť legislatívu a príslušné vyhlášky, na základe ktorých sa vypočítava cena energií
  6. Zapojiť zástupcov podnikateľov a živnostníkov do tvorby regulácie cien energií.

Celé znenie memoranda si môžete pozrieť tu.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka