SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Aktualizujte si virtuálnu registračnú pokladnicu

Finančná správa informuje o nutnosti inštalácie novej aplikácie pre Virtuálnu registračnú pokladnicu od 17.3.2022

Používanie bezplatnej aplikácie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) prostredníctvom operačného systému Android bude možné len po nainštalovaní si aktualizovanej verzie. Dostupná je na Portáli finančnej správy. Aplikáciu nebude možné využívať pre mobilné operačné systémy iOS.

Dôvodom je nielen vypršanie platnosti bezpečnostného certifikátu, ale aj ukončenie zmluvy s doterajším vývojárom aplikácie pre jeho neprimerané finančné požiadavky.

Finančná správa SR preto prosí používateľov VRP prosíme, aby si stiahli túto novú VRP a pôvodnú odinštalovali.

Pre systém iOS bude potrebné používať prístup cez web.

Overovanie pravosti pokladničných dokladov si môže verejnosť overovať prostredníctvom webovej služby - https://opd.financnasprava.sk/#!/check, prípadne prístupom cez operačný systém Android.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka